Zásady ochrany osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které mají v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů) návštěvník webu pro prohlížení internetových stránek www.vegmania.cz a zákazník nakupující služby (dále uváděný jako kupující) prostřednictvím této webové prezentace provozovatele
Pavla Ovesného
místo podnikání Velká Kraš 142, PSČ 790 58
IČO: 732 91 544
e-mailový kontakt: info@vegmania.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy a zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Uvedené plním dle článku 13 GDPR informačních povinností ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákonů o ochraně osobních údajů a GDPR.

Ukládání cookies
Návštěvník webu a kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies v jeho internetovém prohlížeči. Cookies používám pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek z důvodu vylepšování služeb pro návštěníky webu. Používání cookies můžete zakázat přímo ve vašem prohlížeči.

Zasílání newsletteru
K zasílání newsletteru Vegmania.cz (jehož součástí mohou být obchodní sdělení) návštěvníci webu souhlasí dobrovolně a své osobní údaje poskytují elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného na webové prezentaci www.vegmania.cz. Pro účely rozesílání newsletteru shromažďuji jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Kupujícím bude newsletter rozesílán na e-mail, získaný prostřednictvím objednávky služeb, pouze na základě jejich souhlasu. V obou případech mohou příjemci tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu, umístěném na konci každého zaslaného newsletteru.

Pro poskytování služeb, plnění smlouvy a účetnictví shromažďuji tato data:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
  • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,
  • další údaje: místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo

Výše uvedené údaje jsou pro mě nezbytné pro identifikaci kupujících, při komunikaci s kupujícími a pro obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatele nebo zpracovatele odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Další ustanovení
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
Tato ujednání jsou nedílnou součástí objednávek živých i online kurzů uzavřených prostřednictvím webových stránek kurzy.vegmania.cz